Od 18 maja bieżącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie". 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu.

W zadaniu bierze udział dwadzieści osób:

12 mieszkańców DPS w Brzozowie oraz

8 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

gallery/dsc_0050

  Wędkowanie jest zajęciem na tyle uniwersalnym, że może być praktykowane przez każdego. Uprawiane czysto rekreacyjne jest źródłem doskonałej rozrywki.

       Dwódziestego ósmego września odbyły się zawody wędkarskie nad nieodpłatnie użyczonym przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna Panią Urszulę Brzuszek Zalewem w Bliznem. Przedsiemwzięcie zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie, które ufundowało dodatkowo także puchary dla zwycięzców i medale dla wszystkich uczestników. 

Celem projektu było pobudzenie potrzeby obcowania z przyrodą, propagowanie sportowego charakteru powiatu brzozowskiego oraz integracje środowisk powiatowych instytucji pomocy społecznej.

„Zawody wędkarskie”

gallery/dsc_0027

Zaszczycili nas swoją obecnością wszyscy zaproszeni: Kierownictwo, Personel i Podopieczni WTZ z Haczowa i Starej Wsi, oraz Środowiskowego Domu Pomocy w Bliznem. Zwycięzcą został Pan Marcin Glazer z Bliznego. Drugie miejsce zajęł pan Krzysztof Leń ze Starej Wsi. Na trzecimmiejscu podium stanął Pan Janusz Ślemp z Haczowa.

gallery/dsc_0078