gallery/dsc_1094 (copy)

Od maja do września 2016r. realizujemy nasz drugi projekt dofinansowany przez Powiat Brzozowski. Tym razem zaproponowaliśmy mieszkańcom naszego Domu wycieczki do okolicznych miejscowości uzdrowiskowych. Celem projektu jest kształtowanie i wzmacnianie prozdrowotnych postaw u osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i klimatu Iwonicza Zdroju, Rymanowa Zdroju.Bierze w nim udział dwudziestu podopiecznych. Bezpośrednia realizacja działań pozwala na uświadomienie lub utrwalenie wiedzy  na temat  ważnej roli profilaktyki chorób powodujących  deficyty zdrowotne wynikające z niepełnosprawności .

„Wyprawa po zdrowie”

W Iwoniczu Zdroju byliśmy dwukrotnie. Mieszkańcy DPS korzystali z zabiegów leczniczych w Jaskini Solnej w Uzdrowisku Iwonicz.Mieli także okazje do skorzystania z kuracji pitnej.

Rymanów Zdrój jest zaciszną wsią przyciągającą bogatą ofertą sanatoryjną i rekreacyjną. Nasi mieszkańcy korzystali z inhalacji solankowej, oddychali powietrzem nasyconym minerałami i mikroelementami w tężni na wolnym powietrzu.

Rekreacyjny spacer ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną, gry i zabawy ruchowe w Brzozowie na terenie tak zwanego Zdroju.

Od 18 maja bieżącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie". 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu.

W zadaniu bierze udział dwadzieści osób:

12 mieszkańców DPS w Brzozowie oraz

8 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

Podsumowanie projektu w Rudawce Rymanowskiej.Sprzyjająca pogoda, ciepła woda w Wisłoku, grilowanie nad rzeką to pokrótce atmosfera tego wyjazdu.

Realizowane zadanie jest trafnym przedsiemwzięciem. Uczy, że o zdrowie należy dbać zawsze bez względu na wiek. Ponadto przypomina o pięknie naszego regionu.

gallery/dsc_2973
gallery/dsc_2701
gallery/dsc_2742
gallery/dsc_3082
gallery/dsc_2734