Od 18 maja bieżącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie". 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu.

W zadaniu bierze udział dwadzieści osób:

12 mieszkańców DPS w Brzozowie oraz

8 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

gallery/dsc_1094 (copy)
gallery/dsc_0213 (2)

Trzynasty czerwca bieżacego roku to data rozpoczęcia projektu" Wiedza na wagę życia". Projekt dofinansowało Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Tego dnia odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych szkoleń "Zasady opieki nad osobami w podeszłym wieku. Profesjonalne wsparcie i profilaktyka mieszkańca domu pomocy społecznej z chorobami układu krążenia" prowadzone przez Krakowskie Centrum Rozwoju.   

Specyfiką tego projektu jest wspólny udział w szkoleniu mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej, będących członkami zespołów opiekuńczo-terapeutycznych.  Edukacja zdrowotna ma na celu bogacenie wiedzy o zdrowiu oraz zachęcanie mieszkańców do świadomego podejmowania zachowań prozdrowotnych 

„WIEDZA NA WAG Ę ŻYCIA”

gallery/dsc_0219 (2)
gallery/dsc_0221 (2)