Od 18 maja bieżącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie". 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu.

W zadaniu bierze udział dwadzieści osób:

12 mieszkańców DPS w Brzozowie oraz

8 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

gallery/dsc_1094 (copy)
gallery/dsc_1094 (copy)

Od 18 maja bieżącego roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie". Celem projektu jest zwiększenie zakresu sprawności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie  poprzez systematyczny udział w treningach na świeżym powietrzu. W zadaniu bierze udział dwadzieścia osób: 12 mieszkańców DPS w Brzozowie oraz 8 uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

Zadanie polegające na dwunastu dwugodzinnych sesjach treningowych sfinansowane zostało ze środków samorządu powiatowego. W ramach dotacji dokonano zakupu i montażu sprzętu: prasa nożna i orbitrek. Realizacji zadania sprzyja zagospodarowany na potrzeby rehabilitacji teren przy Domu Pomocy Społecznej.

„Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie”

gallery/dsc_1262 (copy)