O nas

Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. Jego członkami są pracownicy i mieszkańcy Domu oraz personel NZOZ Geria-Med w Brzozowie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 maja 2014 roku.

 

gallery/dps

Jeżeli chcecie Państwo czynnie włączyć się w nasze działania zachęcamy do współpracy. Każda osoba fizyczna lub prawna moąe zostać członkie naszego Stowarzyszenia. Można nas również wesprzeć finansowo. Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

44 8642 1113 2011 93293714 0001

Całość środków finansowych przeznaczymy na zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców 

Statutowe cele Stowarzyszenia

  1. Wspieranie i rozwój Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.
  2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych  ze społeczeństwem lokalnym.
  3. Podwyższanie standardów usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.
  4. Aktywizacja i rehabilitacja społeczna mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.
  5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a zwłaszcza opieka oraz aktywizacja, rehabilitacja społeczna i zdrowotna.
  6. Wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych wynikających z warunków ekonomicznych, socjalnych i zdrowotnych.